Trainingen

Schoonmaak training

Nieuwe medewerkers, nieuwe omstandigheden of nieuwe regelgeving/werkmethodes zijn verschillende redenen om te investeren in de ontwikkeling van uw mensen. FaciliClean adviseert om uw medewerkers èèn keer per jaar up-to-date te houden middels een praktische training. Veelal doen wij dit na een kwaliteitsmeting, zodat de resultaten vanuit de praktijk meegenomen kunnen worden naar de training. Voor een vaste prijs per persoon, inclusief een kwaliteitsmeting weet u vooraf waar u aan toe bent!

De schoonmaak trainingen van FaciliClean zijn praktisch ingericht en zijn laagdrempelig. Vanuit de praktijk wordt de lesstof behandeld en geheel op uw organisatie afgestemd. Indien u een Zorgorganisatie bent kan er een aanvullende module gezondheidszorg toegevoegd worden.

REFERENTIES

Voor de woonassistenten en huishoudelijke medewerkers op onze intramurale locaties hebben wij in samenwerking met FaciliClean een basiscursus schoonmaak georganiseerd, specifiek toegespitst op de gezondheidszorg en onze diverse locaties.

Voorafgaand hieraan heeft een uitgebreide VSR 0-meting plaats gevonden. FaciliClean heeft de resultaten van deze meting verwerkt in de trainingen, hierdoor hebben we 11 op maat gemaakte trainingen gekregen, met de praktische voorbeelden van de eigen locaties waardoor de cursus goed te volgen en te begrijpen was voor een ieder.

Kortom FaciliClean staat voor ons voor: Maatwerk, meedenkend, praktisch, professioneel en kundig!

Zeer aan te bevelen!

Namens Opella: Amanda Soei-Tan

Coördinator Services Opella

 REFERENTIES

FaciliClean heeft bij De Gelderhorst de bijscholing verzorgt voor de medewerkers van de huishoudelijke dienst.

Het betreft de basisopleiding Schoonmaken met microvezel + module gezondheidszorg.

Basiskennis schoonmaken, gebruik microvezelmaterialen, pictogrammen op schoonmaak producten, wat doe je in de praktijk en de module gezondheidszorg is besproken. Er was voldoende gelegenheid voor interactie en praktijkvoorbeelden.

De medewerkers van De Gelderhorst hebben deze training als zeer leerzaam ervaren en hebben nieuwe kennis opgedaan betreffende schoonmaak technieken.

De Gelderhorst bedankt FaciliClean voor deze training!

Namens De Gelderhorst: Annelore van Niel & Willeke van Dis

Facilitaire dienst 

 

 


HACCP Training

De HACCP trainingen van FaciliClean zijn praktijkgericht, waardoor het volgen van de training meer plezier geeft en de deelnemers  de lesstof goed onthouden. Alle actuele onderwerpen die bij uw organisatie op het moment van de training spelen, verwerken wij in de training. Een HACCP training op maat!

  • Met de HACCP training zijn uw medewerkers weer up-to-date.
  • De opzet van de HACCP training zorgt ervoor dat uw medewerkers samen tot oplossingen komen voor een goed werkend en eenvoudig HACCP systeem binnen uw organisatie.
  • De trainingen zijn aangepast aan de behoefte van de deelnemers en de organisatie. Bij FaciliClean kunt u zelfs nog kiezen voor een aanvullende module, bijvoorbeeld persoonlijke hygiëne.