Kwaliteitsmetingen

Kwaliteitsmetingen

Meten is weten en is de basis voor verbetering.

U wilt beter inzicht in de schoonmaakkwaliteit en dit naar wens optimaliseren? FaciliClean biedt hiervoor diverse kwaliteitsmetingen. Een kwaliteitscontrole geeft inzicht in de geleverde kwaliteit en legt daarmee de basis voor verbetering. Door periodiek kwaliteitsmetingen te laten verrichten, krijgt u grip op de zaken. FaciliClean voert onafhankelijke en objectieve kwaliteitsmetingen uit. De resultaten bespreken wij vervolgens met u als opdrachtgever en met het schoonmaakbedrijf. Naast het resultaat vinden wij het belangrijk u heldere tips en adviezen te geven, om de kwaliteit op het gewenste niveau te krijgen of te houden.

Indien u met een eigen schoonmaakdienst schoonmaakt is ook het advies periodiek kwaliteitsmetingen uit te voeren. Bij FaciliClean is het mogelijk een kwaliteitsmeting te combineren met een training. Hiermee waarborgt en verhoogt u de kwaliteit van de schoonmaak.

Sinds 14 december 1995 is de warenwetregeling “Hygiëne van Levensmiddelen” van kracht. Iedere organisatie of onderneming die levensmiddelen produceert, bewerkt, verpakt, verhandelt, opslaat of vervoert, moet een systeem toepassen dat de voedselveiligheid waarborgt. Dit heeft geresulteerd in het HACCP systeem. Van audit tot begeleiding, FaciliClean adviseert en begeleidt u van A tot Z.

FaciliClean gebruikt voor al haar metingen het door de VSR gecertificeerde software van Care4iT.

Als u als organisatie op ieder gewenst moment inzicht in de kwaliteit van de dienstverlening wilt hebben en een professionele urencalculatie wilt laten uitvoeren kan FaciliClean met het software programma GRADEZ ook kwaliteitsmetingen en calculaties uitvoeren. Het voordeel is dat wij naast het meten van de kwaliteit van de schoonmaak tevens een belevingsmeting kunnen uitvoeren. GRADEZ geeft hiervoor een cijfer wat voor u als organisatie duidelijk de kwaliteit weergeeft.

U bepaald hoe u de kwaliteitsmeting wilt laten uitvoeren door FaciliClean!