Referenties

Voor de woonassistenten en huishoudelijke medewerkers op onze intramurale locaties hebben wij in samenwerking met FaciliClean een basiscursus schoonmaak georganiseerd, specifiek toegespitst op de gezondheidszorg en onze diverse locaties. Voorafgaand hieraan heeft een uitgebreide VSR 0-meting plaats gevonden.

FaciliClean heeft de resultaten van deze meting verwerkt in de trainingen, hierdoor hebben we 11 op maat gemaakte trainingen gekregen, met de praktische voorbeelden van de eigen locaties waardoor de cursus goed te volgen en te begrijpen was voor een ieder. Kortom FaciliClean staat voor ons voor: Maatwerk, meedenkend, praktisch, professioneel en kundig! Zeer aan te bevelen!

FaciliClean heeft bij De Gelderhorst de bijscholing verzorgt voor de medewerkers van de huishoudelijke dienst. Het betreft de basisopleiding Schoonmaken met microvezel + module gezondheidszorg. Basiskennis schoonmaken, gebruik microvezelmaterialen, pictogrammen op schoonmaak producten, wat doe je in de praktijk en de module gezondheidszorg is besproken. Er was voldoende gelegenheid voor interactie en praktijkvoorbeelden.

De medewerkers van De Gelderhorst hebben deze training als zeer leerzaam ervaren en hebben nieuwe kennis opgedaan betreffende schoonmaak technieken. De Gelderhorst bedankt FaciliClean voor deze training!

FaciliClean is al jaren onze vaste partner in de scholing van onze huishouding en controle en bewaking van de schoonmaakkwaliteit. Op basis van audits worden er praktijkgerichte trainingen op locatie gegeven. Een waardevol moment voor al onze medewerkers die een rol hebben in de schoonmaak. Ger-Jan is een prettig persoon en inmiddels vast gezicht op al onze locaties. Door zijn kennis en kunde weet hij op de juiste toon onze medewerkers te coachen in hun dagelijkse werk. We zien de samenwerking voor de komende jaren positief tegemoet.

Via onze schoonmaakgroothandel ben ik contact gekomen met Ger-Jan Grevers van FaciliClean. Ger-Jan is een rustig en kundige professional in de schoonmaakbranche. Hij heeft een training verzorgt voor al onze schoonmaakmedewerkers van de 7 locaties en heeft bij de samenstelling van de training goed ingespeeld op onze wensen.

Ook heeft hij vooraf een VSR 0-meting gelopen, om zo een goed beeld te krijgen van de huidige kwaliteit en de mogelijke verbeterpunten. Ik zal zeker in de toekomst weer gebruik maken van zijn kennis en kunde.

Vrouwelijke statushouders die nog onvoldoende Nederlands spreken, weinig tot geen opleiding in land van herkomst hebben gevolgd en geen relevante werkervaring hebben, zijn vaak lastig individueel aan het werk te helpen in Nederland. Dit omdat de communicatie tussen de werkgever en de statushouder moeizaam verloopt, maar ook omdat er weinig passende vacatures zijn voor deze groep.

Om deze vrouwen toch aan het werk te helpen, hebben zij groepsgewijs deelgenomen aan een schoonmaaktraining. Deze training is op verzoek van de gemeente Wageningen tot stand gekomen in samenwerking met de afdeling Training & Ontwikkeling van Compleet Mensenwerk en FaciliClean. Bij Training & Ontwikkeling is er aanvullend training gegeven in de Ontwikkelhal om werknemersvaardigheden te trainen.

In maart 2022 zijn er 11 vrouwelijke statushouders gestart met de training. Tijdens deze training hebben zij de basisschoonmaakmethodes geleerd en geoefend in de praktijk bij Asito. Tegelijkertijd kregen de deelnemers Nederlandse les en leerden ze de vaktaal op het gebied van de schoonmaak. De samenwerking, de wijze waarop en de rust waarmee Ger-Jan de groep wist te motiveren hebben wij als zeer positief ervaren. Met geduld en veel herhaling werd gedurende de training duidelijk welke informatie goed werd opgenomen door de deelnemers, maar ook waar de knelpunten zaten en zijn er stappen gezet. Een mooie, leerzame ervaring die de deelnemers verder heeft geholpen in hun ontwikkeling richting werk. Wij danken Ger-Jan voor de fijne samenwerking en zien dit project zeker als voor herhaling vatbaar!

Wij hebben als Gemeente Súdwest-Fryslân, Team Sport, een eigen schoonmaakteam die onze sportaccommodaties schoonmaken. Wat wij belangrijk vinden is dat de leden van dat schoonmaakteam niet alleen elkaar kunnen vervangen maar ook hun weg kunnen vinden in de middelen en materialen. Ger-Jan Grevers heeft ons schoonmaakteam een basistraining schoonmaken gegeven op maat! Na een bezoek aan een aantal van onze sportaccommodaties voor een VSR 0-meting kon Ger-Jan als vrij snel bepalen waar de training op gericht moest zijn. Zowel ons schoonmaakpersoneel als de beheerders van de accommodaties hebben dit als zeer prettig en zinvol ervaren. Graag willen we hier in de toekomst nog een vervolg aan geven. Ger-Jan Grevers is aan te bevelen voor VSR-controles, trainingen en voor advies op de accommodaties zelf, wat ons tot nu toe al zeer goed is bevallen!