VSR – 0-meting

VSR – 0-meting

Bij een contractovergang van schoonmaakbedrijven is het van belang dat het nieuwe schoonmaakbedrijf niet met een achterstand begint. Door middel van een 0-meting wordt gekeken hoe de schoonmaakkwaliteit in het betreffende pand is. Met name de periodieke werkzaamheden zijn daarbij belangrijk. FaciliClean loopt samen met de betrokken partijen deze 0-meting en bespreken de aandachtspunten. Deze aandachtspunten worden binnen 24 uur verwerkt in een rapportage en zal de opdrachtgever toegezonden worden.

Een nulmeting wordt doorgaans enkele weken voor het einde van het contract gelopen om zo de aflopende partij de gelegenheid te geven eventuele achterstanden weg te werken.

Een 0-meting is tevens een mooi meetsysteem indien u de schoonmaak in eigen beheer hebt en periodiek een check wil over de kwaliteit van de schoonmaak. FaciliClean maakt hier een duidelijke rapportage van en bespreekt dat met uw organisatie. Desgewenst kan aansluitend een training voor de medewerkers gegeven worden.